Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mag
20:26
4274 32d6
Reposted fromczerski czerski
mag
18:47

Instant human

Reposted fromcube cube viasawb sawb
mag
11:53
internest - The concoon of blankets, pillows, duvets, and comfy things you gather around yourself to keep warm whilst spending long amounts of time on the internet.
— urban dictionary
Reposted fromsawb sawb
mag
11:46

More than friends

Reposted fromsawb sawb
mag
11:41

The Geekiest PIN numbers

and...
1024
- in binary notation, 1024 is represented as 10000000000, making it a simple round number occurring frequently in computer applications. 1024 is the maximum number of computer memory addresses that can be referenced with ten binary switches (this is the origin of the organization of computer memory into  kilibytes).
1618
- 1,618 is the Golden ratio
3141 - 3,141 is π

Reposted fromsawb sawb
mag
11:26

Cuteoverload

Reposted fromsawb sawb
mag
08:09

Missing Turtle & Nunchucks

Reposted fromsawb sawb
mag
08:06

W tramwaju

Reposted fromsawb sawb
mag
07:59
Play fullscreen

Epic Docs Animation

Reposted fromsawb sawb
mag
07:58
Play fullscreen

Epic Docs Animation

Reposted fromsawb sawb
mag
14:00

Caroling with Yoda

Reposted fromsawb sawb
mag
08:41

Plastic Surgery Emoticons
(Ad spotted in South Korea)

Reposted fromsawb sawb
mag
08:34
1296 8650

Whatever

Reposted fromsawb sawb
mag
08:33

Prawdy naukowe dla odchudzających się

1. Jeśli coś zjesz, a nikt tego nie widział, to te kalorie są niewidoczne i nie liczą się.

2. Popita colą light tabliczka czekolady popada w tzw. konflikt kaloryczny – traci co najmniej 80% swoich pierwotnych kalorii.

3. Gdy jesz w towarzystwie liczą się tylko te kalorie, których zjadłeś więcej niż inni.

4. Jedzenie lecznicze nigdy nie jest kaloryczne (np. czekolada na depresję, czerwone wino na serce, koniak na potencję, etc.).

5. Dbaj o sute posiłki dla twej rodziny i przyjaciół – im grubsze Twoje otoczenie, tym ty wydajesz się chudszy.

6. Picie i jedzenie przed telewizorem się nie liczy, bo to nie klasyczny posiłek, tylko część rozrywki.

7. Dania z lodówki nie mają kalorii, bo – jak wiadomo – w lodówce jest zimno, a kaloria to jednostka ciepła.

8. Zalecam spożywanie posiłków na dużych płaskich talerzach – kalorie szybciej z nich parują.

9. Produkty spożywcze o tym samym kolorze mają tyle samo kalorii (np. pomidory i dżem truskawkowy, pieczarki i biała czekolada, krwawa Mary i rzodkiewki).

Reposted fromsawb sawb
mag
08:31
5924 5a72

Winter is here

Reposted fromsawb sawb
mag
20:19

20 dowodów na to, że żyjesz w XXI wieku

1. Niechcący wprowadzasz hasło do mikrofalówki.
2. Od lat nie układałeś pasjansa prawdziwymi kartami.
3. Masz 15 numerów telefonów do swojej czteroosobowej rodziny.
4. Wysyłasz e-maile do osoby przy sąsiednim biurku.
5. Nie utrzymujesz kontaktu ze znajomymi, którzy nie mają e-maila.
6. Po długim dniu pracy odbierasz telefon wypowiadając nazwę firmy.
7. Kiedy dzwonisz do domu, wciskasz najpierw 0.
8. Od czterech lat siedzisz przy tym samym biurku, a pracujesz już dla trzeciej z kolei firmy.
10. Dowiadujesz się z wiadomości, że zostałeś zwolniony z pracy.
11. Twój szef nie umiałby wykonywać Twojej pracy.
12. Zatrzymujesz samochód pod domem i dzwonisz z komórki do domu, żeby ktoś zszedł i Ci pomógł wypakować zakupy.
13. Każda reklama ma na dole adres www.
14. Wychodząc bez telefonu komórkowego, którego przecież nie używałeś przez przynajmniej poprzednich 10 lat, wpadasz w panikę.
15. Wstajesz rano i włączasz Internet, zanim wypijesz kawę.
16. Przechylasz głowę na bok, żeby się uśmiechnąć.
17. Czytasz to i śmiejesz się.
18. Nawet gorzej, wiesz już dokładnie, że ten tekst zaraz skopiujesz i komuś go prześlesz.
19. Jesteś zbyt zajęty, żeby zauważyć, że nie było punktu 9.
20. Właśnie zerknąłeś, żeby sprawdzić, czy na pewno nie było punktu 9.

Reposted fromsawb sawb
mag
20:17
3298 8aad

"Now you can keep these tried and true tricks of the trade at your finger tips with Pencil Tips, a set of five pencils, each imprinted with a dependable design trope." Buy it here ($5)

Reposted fromsawb sawb
mag
20:16

Mr. Font

Reposted fromsawb sawb
mag
20:12
Play fullscreen

Currys & PC World Megastores TV Ad

Reposted fromsawb sawb
mag
20:08
0644 5982

Don't worry what people think

Reposted fromsawb sawb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl